NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Only google analytics cookies are used to control the number of users visiting the site. 

Accions


B.1) Agronomical blueprints for IES

B.2) Irrigation & crop expert system implementation

B.3) Agronomic training soft implementation

B.4) Agronomical data feed

B.5) Pilot demonstration

C.1) Monitoring of the impact of the project action

D.1) Communication & dissemination

E.1) Project management

E.2) After-life communication plan

 

 

 

 

 


B.1) Agronomical blueprints for IES

En aquesta acció, els investigadors faràn un tractament de l'estat de l'art disponible en temes cientificotècnics relacionats amb determinar els requerimets de reg, i la simulació de cultius i sóls. L'objectiu és donar una descripció detallada de com IES generarà programcions de reg personalitzades i com IES simularà l'efecte d'aquestes programacions en un determinat escenari.

Top↑

B.2) Irrigation & crop expert system implementation

L'objectiu general d'aquesta acció és integrar un eina potent de consulta, docència i recomanació per transformar la plataforma IES en experiència virtual, especialment per decidir entre divereses estratègies de plantació i reg. Es faran varis prototips per arribar a crear una plataforma de docència capaç de definir diferents escencaris d'estudi.

Top↑

B.3) Agronomic training soft implementation

 

En aquesta acció es construirà un eina en línia que permeti fer simulacions als usuaris d'una manera intuitiva, simple i ràpida. L'objectiu és aprofitar la potència de difusió d'Internet conjuntament amb els útlims avenços en tecnologies web per crear un entorn consistent de docència. L'eina serà presentada a l'usuari com un portal web accessible desde qualsevol navegador aplicant polítiques de controls d'accés i seguretat.

 

Top↑

B.4) Agronomical data feed

Aquesta acció consistirà en recol·lectar, revisar i carregar informació a la base de coneixement agronòmic que donarà suport a les funcionalitats de l'eina IES. Les dades seràn adaptades per a la formalització de la base de dades agronòmica implementada per aquest projecte.

Top↑

B.5) Pilot demonstration

Aquesta acció proveirà dades reals sobre el rendiment de IES, incloent l'ús que es faci de l'eina, la qualitat de les recomanacions de reg, la veracitat del cultiu virtual i l'impacte real de IES a l'hora de millorar l'ús eficient d'aigua dels agricultors.

Top↑

C.1) Monitoring of the impact of the project action

Aquesta acció està destinada a quantificar l'impacte de les activitats del projecte en la problemàtica ambiental del malgastament d'aigua. 

1.) Una sèrie de indicadors objectius, específics i verificables per mesurar l'impacte estan definits.

2.) Inclou una sèrie d'activitats per satisfer la situació inicial, els indicadors i les valoracions que es duen a terme regularment. 

3.) També s'han fixat una sèrie de dades relacionades amb les fites del projecte per a la verificació dels indicadors.

Top↑

D.1) Communication & dissemination

El principal objectiu d'aquesta acció es assegurar la difusió dels resultats del projecte entre la regió d'interés, Espanya i la Comunitat Europea. Els socis i col·laboradors associats tenen fortes connexions amb el public objectiu a nivell local, regional, nacional i europeu.

El progrés i els resultats del projecte seràn difosos a través de les organitzacions dels socis de varies maneres i formats per assegurar  la màxima covertura i compartició d'informació, expertesa i experiència.

Top↑

E.1) Project management

El principal objectiu d'aquesta acció és assegurar la adecuada coordinació organitzativa del projecte necessària per assegurar i/o establir:

1.) Fluxe de comunicació i presentació d'informes a la Comissió Europea

2.) Monitorització del progrés del projecte i planificació

3.) Procediments de presa de decisions

4.) Creació de xarxes i contactes amb terceres parts (altres projectes, parts interessades, institucions...)

Top↑

E.2) After-life communication plan

Una vegada el projecte acaba, és important assegurar que la difusió de resultats i les comunicacions tenen un impacte al public objectiu. Llavors, com un informe a part de l'informe final, es farà un pla de comunicació post-projecte, en castellà i en anglès, que inclourà activitats de difusió a fer una vegada el projecte finalitzi. Algunes d'aquestes accions inclouràn: assitència a events, transferència de resultats a altres regions a nivell regional, nacional i europeu, publicacions, etc. 

Top↑