NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Only google analytics cookies are used to control the number of users visiting the site. 

Avanç del projecte

Data última actualització: (11/06/2015)

 

Les següents taules mostren la informació de l'avanç del projecte IES. En concret la taula situada a sota mostra l'estat de les diferents fites marcades en el projecte. Aquesta pàgina s'actualitza cada 6 mesos. 

IDFitaAccióData d'entregaEstat actualComentaris
M1 Documentation of the model beyond Virtual Crop B1 23/03/2013 Assolit
 • Documentació del Virtual Crop definida
M2 Start Demonstration of IES in experimental Plots B5 01/04/2013 Assolit
 • Instalació finalizada
 • Iniciades les estratègies de reg
 • Recollint dades per la validació
M3 Start Monitoring of farmers practices B5 01/04/2013 Assolit
 • Cabalímetres instal·lats
 • Iniciada la recollida de dades
M4 Irrigation Virtual module prototype B2 28/06/2013 Assolit
 • Definits els requerimients i funcionalitats
 • Definits els casos d'ús
 • Iniciada la implementació del prototip
M5 Final platform B3 31/01/2014 Assolit
 • Desenvolupament acabat
 • Plataforma IES disponible a www.ies-sim.com
M6 Start Web Analytics B5 03/02/2014 Assolit
 • Configurades analítiques de les webs (web del projecte i plataforma IES)
M7 Positive project progress at mid-term E1 18/06/2014 Assolit
 • Evaluació del progrés del projecte acabada
M8 Start Projection of IES at regional level B5 04/08/2014 En procés
 • Decidint les característiques dels camps a simular
 • Començant el desenvolupament 
 • Començant les formacions presencials
M9 Report on progress of communication plan D1 23/10/2014 Assolit
 • Formacions presencials
 • Presenccia a fires regionls
 • Ponències en congressos internacinals
 • Tríptics i rollers 
M10 End Demonstration of IES in experimental Plots B5 31/10/2014 En procés
 • Estudiant dades de 2013 i 2014 
 • L'adquisició de dades de la parcel·la experimental continuarà durnat el 2015 
M11 Report on progress of training plan D1 21/01/2015 Assolit
 • 8 formacions presencials
 • 87 estudiants 
M12 Report on IES potential impact at regional scale B5 18/03/2015 Assolit
 • Executades simulacions de 200 parcel·les combinades amb 9 estratègies de reg
 • Més de 5000 simulacions executades 
M13 Report on the progress on indicators C1 27/05/2015 En procés
 • Bon avanç dels indicadors del projecte 
M14 End Projection of IES at regional level B5 30/06/2015 En procés
 • Finialitzant les formacions presencials
 • Impulsant les formacions online 
M15 End Web Analytics B5 18/09/2015 Próximament  
M16 End Monitoring of farmers practices B5 18/09/2015 Assolit
 • Les dades de les aprcel·les dels regants s'han recollit només durant 2013 i 2014. 
M17 Positive final technical and financial reports E1 14/10/2015 Próximament  

 

Aquesta altra taula mostra els lliurables ja finalitzats:

 

IDLliurableAccióData Finalització
D1.1 Communication Plan D1 04/12/2012
D1.2 Project web site D1 13/12/2012
B1.1 Review of irrigation scheduling strategies B1 15/12/2012
B2.1 Irrigator Scheduler Prototype B2 22/12/2012
B1.2 Documentation of the Irrigator Scheduler B1 25/01/2013
B2.2 Virtual Crop prototype B2 22/02/2013
B3.1 List of reports B3 15/03/2013
B1.3 Documentation of the model beyound Virtual Crop B1 22/03/2013
B3.2 Comparative water savings model template B3 14/04/2013
B2.3 Irrigation Expert System prototype B2 24/04/2013
B3.3 Irrigation scheduler simulator model template B3 29/04/2013
B3.4 Virtual Crop model template B3 29/04/2013
B4.1 Report describing tables of reference data feed B4 29/05/2013
B3.6 Virtual results interface B3 28/06/2013
B2.4 Irrigation Virtual module prototype B2 28/06/2013
B5.2 Deployment of the survey in farmers' plots B5 11/07/2013
B5.1 Setup of the pilot plots B5 11/07/2013
B3.7 Recommendation structures B3 23/09/2013
C1.1 Report from the baseline, specific indicators C1 20/10/2013
B3.8 Web based application B3 20/11/2013
B4.2 Report describing reference data to specific scenarios B4 30/11/2013
B3.9 Portal prototype B3 20/12/2013
C1.2 Report on the progres of indicator C1 29/01/2014
B5.3 IES web analytics B5 31/01/2014
B3.10 Final platform B3 31/01/2014
B5.4 Results of the pilot plots during the first year B5 12/03/2014
B4.3 Report describing production losses B4 11/04/2014
D1.4 Training plan D1 14/05/2014
E1.1 Positive project progress at mid-term E1 18/06/2014
B5.5 Report on IES potential impact at regional scale B5 28/03/2015
C1.3 Report on the socioeconomic impact of the project C1 18/05/2015